Súkromná stredná odborná škola v Poprade

 

Navigácia

 

 

 

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253, 058 01 Poprad

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2014/2015

I.kola 2.termínu - 15. 5. 2014

Študijné odbory

2697 K mechanik elektrotechnik

 
Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozhod.
ME2800 2697K 90 N1
ME2757 2697K 157 PP
ME2113 2697K 103 N1
AO1160 2697K 124 PP
ME2416 2697K 68 N1
ME2274 2697K 173 PP
ME2292 2697K 170 PP
ME2806 2697K 117 PP
ME2854 2697K 142 PP
AO1158 2697K 66 N5
ME2288 2697K 124 PP
AO1013 2697K 203 PP

     

                                                 3658 K  mechanik stavebnoinštalačných zariadení

                                         

 
Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozhod.
MS2990 3658K 172 PP
MS2135 3658K 108 N1
MS2759 3658K 142 PP
           

                                                                6405 K Pracovník marketingu

                                        

Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozhod.
PM2118 6405K 142 PP
PM2812 6405K 96 PP
PM2728 6405K 110 PP
PM2802 6405K 139 PP
PM2794 6405K 149 PP
PM2709 6405K 187 PP
PM2554 6405K 65,3 N5
PM2670 6405K 150 PP
PM2409 6405K 131 N1
PM2758 6405K 57 N1

 

                                                

                                                                    6444 K čašník, servírka

                                     

Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozhod.
CK2822 6444K 155 PP
CK2549 6444K 112 PP
CK2796 6444K 110 N1
CK2016 6444K 131 PP
CH1217 6444K 100 PP
CK2463 6444K 96 PP
CK2334 6444K 76 PP
CK2082 6444K 140 PP
AO1064 6444K 92 N1
CK2536 6444K 143 PP
CK2259 6444K 160 PP
CK2966 6444K 142 PP
CK2856 6444K 157 N1

 

      6445 K kuchár  

 
Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozhod.
ME1091 6445K 117 N1
KK2286 6445K 103 PP
KK2231 6445K 127 PP
KK2046 6445K 92 PP
KK2632 6445K 142 N1
KK2154 6445K 141 N1
AO1660 6445K 98 PP
KK2775 6445K 61 N1
KK2191 6445K 84 PP
Legenda:      
PP - prijatý na základe prijímacích skúšok
N1 - neprítomný    

N5 - neprijatý neprospel

 

                       I.kola 1.termínu - 12. 5. 2014

Mechanik elektrotechnik

Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozh
AO2829 2697K 210 PP
ME1091 2697K 162 PP
AO2079 2697K 162 PP
ME1219 2697K 159 PP
ME1209 2697K 155 PP
AO2432 2697K 152 PP
ME1282 2697K 126 PP
ME1333 2697K 124 PP
ME1318 2697K 122 PP
ME1277 2697K 117 PP
ME1744 2697K 113 PP
ME1718 2697K 109 PP
AO2243 2697K 95 PP
ME1865 2697K 95 PP
ME1191 2697K 72 PP
AO2642 2697K 68 PP

 

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozh
MS1817 3658K 182 PP
MS1521 3658K 169 PP
MS1955 3658K 143 PP
MS1476 3658K 131 PP
MS1056 3658K 123 PP

 

Pracovník marketingu

Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozh
PM1562 6405K 166 PP
PM1775 6405K 165 PP
PM1571 6405K 155 PP
PM1100 6405K 139 N1
PM1838 6405K 130 PP
PM1330 6405K 127 PP
PM1618 6405K 118 PP
PM1957 6405K 105 PP
PM1278 6405K 97 N5
PM1365 6405K 87 PP
PM1798 6405K 77 N5
PM1041 6405K 75 PP
PM1603 6405K 66 N1

 

Čašník, servírka

Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozh
CU2704 6444K 205 PP
CK1690 6444K 168 PP
CK1417 6444K 149 PP
PM2802 6444K 130 PP
CK1878 6444K 110 PP
CK1500 6444K 103 PP
CK1930 6444K 101 PP
KK1011 6444K 97 PP
CH2431 6444K 77 PP
CU2941 6444K 77 N1
CK1237 6444K 75 PP
CH2016 6444K 56 PP

 

Kuchár

Kód žiaka Odbor Body spolu Kód rozh
AO2511 6445K 187 PP
MS2759 6445K 116 PP
KK1524 6445K 106 PP
KK1547 6445K 105 PP
KH2815 6445K 101 PP
KK1307 6445K 63 PP
KK1447 6445K 62 N1
CH2721 6445K 35 N1

 

Legenda:      
PP - prijatý na základe prijímacích skúšok
N1 - neprítomný    

N5 - neprijatý neprospel

 

 

Učebné odbory

Autoopravár mechanik 

Kód žiaka Odbor Kód rozh
AO1578 2487H01 P1
AO1825 2487H01 P1
AO1828 2487H01 P1
AO1247 2487H01 P1
AO1159 2487H01 P1
AO1054 2487H01 P1
AO1401 2487H01 P1
AO1160 2487H01 P1
AO1988 2487H01 P1
AO1164 2487H01 P1
AO1560 2487H01 P1
AO1519 2487H01 P1
AO1220 2487H01 P1
AO1091 2487H01 P1
AO1153 2487H01 P1
AO1064 2487H01 P1
AO1253 2487H01 P1
AO1707 2487H01 P1
AO1182 2487H01 P1
AO1660 2487H01 P1
AO1158 2487H01 P1
AO1539 2487H01 P1
AO1013 2487H01 P1
AO1565 2487H01 P1
AO2370 2487H01 P1
AO2240 2487H01 P1
AO2668 2487H01 P1
AO2343 2487H01 P1
AO2321 2487H01 P1
AO2250 2487H01 P1
AO2393 2487H01 P1
AO2079 2487H01 P1
AO2642 2487H01 P1
AO2660 2487H01 P1
AO2100 2487H01 P1
AO2963 2487H01 P1
AO2906 2487H01 P1
AO2840 2487H01 P1
AO2243 2487H01 P1
AO2983 2487H01 P1
AO2045 2487H01 P1
AO2511 2487H01 P1
AO2829 2487H01 P1
AO2432 2487H01 P1
AO2399 2487H01 P1
AO2310 2487H01 P1
AO2451 2487H01 P1

 

Autoopravár karosár

Kód žiaka Odbor Kód rozh
AK1218 2487H03 P1

 

Autoopravár lakovník

Kód žiaka Odbor Kód rozh
AO2370 2487H04 P1
KH1826 2487H04 P2
AL2543 2487H04 P3
MS1476 2487H04 P4
AL2434 2487H04 P5

 

Cukrár

Kód žiaka Odbor Kód rozh
CU1662 2964H P1
CU1402 2964H P1
CU1853 2964H P1
CU1848 2964H P1
CU1345 2964H P1
CU1846 2964H P1
CU2445 2964H P1
CU2680 2964H P1
CU2291 2964H P1
CU2217 2964H P1
CU2424 2964H P1
CU2580 2964H P1
CU2941 2964H P1
CU2797 2964H P1
CU2401 2964H P1
CU2021 2964H P1
CU2704 2964H P1
CU2640 2964H P1

 

Čašník

 

Kód žiaka Odbor Kód rozh
CH1309 6444H NM
CU2680 6444H P1
CU2217 6444H P1
CH1807 6444H P1
CU2580 6444H P1
CH1525 6444H P1
CH1217 6444H P1
CH1136 6444H P1
CH1275 6444H P1
CP2046 6444H P1
CH1508 6444H P1
CH1352 6444H P1
CH1371 6444H P1
CH1150 6444H P1
CH1610 6444H P1
CU2640 6444H P1
CH2721 6444H P1
CH2016 6444H P1
CH2757 6444H P1
CH2431 6444H P1
CH2746 6444H P1
CH2356 6444H P1
CU1853 6444H P1
CH2198 6444H P1
CH2382 6444H P1

 

Kuchár

Kód žiaka Odbor Kód rozh
KH1826 6445H P1
KH1734 6445H P1
KH1810 6445H P1
CH2198 6445H P1
KH1027 6445H P1
KH1942 6445H P1
KH1525 6445H P1
AO1578 6445H P1
AK1218 6445H P1
KH2329 6445H P1
KH2005 6445H P1
KH2815 6445H P1
CH1525 6445H P1
KH2089 6445H P1
KH2589 6445H P1
KH2147 6445H P1
CH1275 6445H P1
CU1345 6445H P1
KH2635 6445H P1
KH2609 6445H P1

 

Kaderník

Kód žiaka Odbor Kód rozh
CU2445 6456H NM
KA1168 6456H P1
KA1694 6456H P1
KA1221 6456H P1
KA1705 6456H P1
KH2089 6456H P1
CU2797 6456H P1
KH2589 6456H P1
KA1070 6456H P1
CU2401 6456H P1
KA1398 6456H P1
KA1240 6456H P1
KH2635 6456H P1
PM2758 6456H P1
CK2856 6456H P1
KA1245 6456H P1
KA2217 6456H P1
KA2237 6456H P1
CU1402 6456H P1
KA2558 6456H P1
KA2678 6456H P1
KA2119 6456H P1
KA2153 6456H P1
CK1500 6456H P1
CH1508 6456H P1
KA2890 6456H P1
KA2381 6456H P1
KA2118 6456H P1
CH1352 6456H P1
CH1371 6456H P1
KK1547 6456H P1
KA2461 6456H P1
PM1838 6456H P1
CH1610 6456H P1
KA2955 6456H P1

 

Legenda:    
P1 - prijatý bez prijímacích skúšok
NM - neprijatý pre nedostatok miesta

 

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka

pre školský rok 2014/2015

/12. a 15. mája 2014/

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení neskorších predpisov riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade oznamuje, že

štúdium na našej škole je bezplatné

a uchádzači budú pre školský rok 2014/2015 prijatí nasledovne:

A/ do študijných odborov:

2697 K mechanik elektrotechnik /od 3. ročníka možnosť voľby alebo podľa študijných výsledkov -  oblasť autoelektronika a oblasť silnoprúdová technika/

6444 K čašník

6445 K kuchár

6405 K pracovník marketingu /blok učiva cestovný ruch/

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

1. Žiak bude prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

2. Žiaci  /okrem bodu 1/ budú prijímaní na základe  získaných bodov:

    2.1  Monitor SJL     max. 100 bodov = 100 % úspešnosť

                         MAT  max.  100 bodov = 100 % úspešnosť

    2.2 Prijímacia skúška zo SJL: 30 bodov /úspešnosť min. 5 bodov/

          Prijímacia skúška z MAT: 30 bodov /úspešnosť min. 5 bodov/

    2.3 Diplomy v súťažiach (1. – 3. miesto)

 - okresné kolo – 5 bodov

          - vyššie súťaže – 10 bodov

           Berie sa len najvyššie umiestnenie.

    2.4 Pri znížení známky zo správania v 8. a v 9. ročníku na 3. a 4. stupeň bude uchádzačovi znížená celková bodová hodnota:

            za 3. stupeň o 30 %

  za 4. stupeň o 40 %

      2.5 Uchádzač môže získať maximálne 270 bodov. O prijatí uchádzača rozhodne poradie dané celkovým počtom získaných bodov.

      2.6 Uchádzač nespĺňa podmienky pre prijatie do študijného odboru ak pri polročnom hodnotení v 9. ročníku neprospel a z prijímacej skúšky zo SJL alebo MAT získal menej ako 5 bodov.

B/ do učebných odborov

2487 H 01  autoopravár – mechanik

2487 H 02  autoopravár – karosár

2487 H 04  autoopravár – lakovník

2964 H cukrár

2978 H cukrár, pekár

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

6456 H kaderník

Prijímacia skúška sa neuskutoční.

Uchádzači budú prijímaní na základe:

a/ výsledku monitoru zo SJL – max. 100 bodov = 100 % úspešnosť

b/ výsledku monitoru z MAT - max. 100 bodov = 100 % úspešnosť

c/ pri znížení známky zo správania v 8. a v 9. ročníku na 3. a 4. stupeň bude uchádzačovi znížená celková bodová hodnota:

    za 3. stupeň o 30 %

    za 4. stupeň o 40 %

Uchádzač môže získať max. 200 bodov. O prijatí uchádzača rozhodne poradie dané celkovým počtom získaných bodov.

Spoločné kritériá pre študijné a učebné odbory

  1. Predpokladom pri prijatie uchádzačov vo všetkých odboroch štúdia je zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore potvrdená príslušným dorastovým lekárom. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú v predtermíne vyzvaní na doloženie platnej dokumentácie o začlenení žiaka /psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie – nie staršie ako 2 roky/.
  2. V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhodne riaditeľ školy na základe týchto ukazovateľov v uvedenom poradí:

a/ v prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne prospech z polročného hodnotenia v 9. ročníku ZŠ

b/ pokiaľ uchádzači budú mať rovnaký počet bodov aj podľa bodu a/, o poradí rozhodne priemerná známka za 8. - 9. ročník ZŠ.

  1. Plán výkonov možno upraviť so súhlasom zriaďovateľa podľa záujmu v jednotlivých odboroch a podľa možností školy.
  2. Ak v 1. kole prijímacieho konania bude prijatých v niektorom odbore menej uchádzačov ako je určený plán výkonov, v tomto odbore štúdia sa bude konať 2. kolo prijímacieho konania dňa 17. júna 2014.
  3. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného alebo učebného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku miesta /po splnení kritérií prijímacieho pokračovania/, bude so súhlasom zákonného zástupcu urobený presun prijatého žiaka medzi odbormi v rámci školy v 2. kole prijímacieho pokračovania.
  4. V súlade s § 62 ods. 12 Zákona č. 245/2008 /školský zákon/ v znení neskorších predpisov podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že nie je žiakom inej strednej školy.
  5. V prípadoch, ktoré neriešia tieto kritéria, rozhodne prijímacia komisia na základe individuálneho posúdenia vhodnosti uchádzača o štúdium vo zvolenom odbore.

 

Kritéria boli po pripomienkovaní v PK, MZ a Rade školy schválené na pedagogickej rade dňa 21. 1. 2014.

Zoznamy prijatých uchádzačov budú zverejnené na dverách budovy školy a na www-stránke školy 13. a 16. 5. 2014.

Poprad 21. 1. 2014           

 Ing. Vladimír Vencko

                                                                                                                  riaditeľ školy